Vad våra anställda säger

Detta är vad våra medarbetare tycker om att arbeta på REKO i Uppsala.