Karriär inom REKO

TILLSAMMANS VÄXER VI

REKO Marketing etablerades 2013 och vi har sedan dess befunnit oss i en positiv tillväxtfas när det kommer till omsättning, medarbetare, geografisk omfattning och renommé.

Vår personal är vår absolut viktigaste tillgång och vi vet att om våra anställda mår bra, så mår företaget bra.

Medarbetaren sätts därmed alltid i fokus. Det finns många anledningar till varför våra anställda trivs och lyckas hos oss och det är givetvis individuellt då alla människor är unika – här har vi listat de 6 starkaste anledningarna enligt våra medarbetare.