Tjänster

Vi kan tillhandahålla kommunikatörer inom följande områden


B2C Telemarketing

B2C


B2B Telemarketing

B2B


Besöksbokning

BesöksbokningMarknadsundersökningar

Marknadsundersökningar


Anti-churn

Anti-Churn


Kundservice

KundserviceEtt urval av vad vi kan erbjuda våra samarbetspartners


Utförliga rapporter

Vi levererar utförliga rapporter på daglig basis baserat på era önskemål. Uppladdning av ljudfiler på en FTP tillsammans med återkopplingar på samtal med feedback inom kvalite & produkt.

Inkommande samtal

En plattform för att kunna ta emot inkommande samtal och för vidarekoppling.

Anpassning

Vi hjälper till med kampanjupplägg/produkter/tjänster och anpassar dessa till kommunikationsplattformen ni vill nyttja.


Öka lönsamheten

Öka lönsamheten genom att sänka kostnaderna för retention genom att göra rätt från det första samtalet med den blivande kunden där kunden styr dialogen mot köpet.

Intern ångerhantering

Vi bearbeta kunder som ångrat sitt abonnemang för att undersöka anledningar till ånger, vinner tillbaka kund om så önskas och återkopplar feedback tillbaka till Er som uppdragsgivare.

Vi följer bransch-organisationens Kontaktas riktlinjer

Vi arbetar med en dialer konfigurerad med uppringningsinställningar som är godkända av Kontakta(tidigare SCCF). Utöver det har vi även verktyg som främjar utvecklingen av individen. Vi arbetar aktivt med medlyssningar, coaching, projiceringar av resultat, utbildningsprogram & kvalitetsundersökningar.