Kundservice / Anti-Churn

Behåll era nuvarande kunder och rädda de kunder som vill lämna.Enklare kundserviceuppdrag

Kundservice / Anti-Churn

Vi har en lång erfarenhet inom service-sektorn och vår företagsledning har varit tidigt ute på den svenska marknaden att förknippa kundservice med sälj – att vid tillfälle när en kund ringer in för en allmän, faktura eller en teknisk supportfråga så kan vi samtidigt hjälpa till att se över vad kunden har för behov för övriga tjänster. Detta har vi märkt genererar en bättre uppfattning om företaget då detta är något som kan vara svårt hos den generella kundservice-leverantören då många har uppfattningen att jobbar man med kundservice så jobbar man inte med sälj. Detta anser vi är felaktigt, den bästa kundservicen behöver omfatta båda områdena då en kund många gånger också har problem med hur de har styrt upp sina tjänster i hemmet eller på företaget, detta för att förebygga att kunden ska ringa in fler gånger. Vi tror på First Time Resolution, vilket innebär att vi löser kundens ärende i det första samtalet. Det spar kunden en massa tid och pengar – vilket kommer generera detsamma till er. Vi har också möjligheten att kunna vinna tillbaka kunder ni förlorat tack vare den starka säljavdelningen vi har parallellt med vår kundservice avdelning.


 Utförliga rapporter
Vi levererar utförliga rapporter på daglig basis baserat på era önskemål. Uppladdning av ljudfiler på en FTP tillsammans med återkopplingar på samtal med feedback inom kvalitet och produkt.
Öka lönsamheten
Öka lönsamheten genom att ha en bra nivå sälj och kvalite genom att arbeta med försäljningsretorik där kunden styr dialogen mot köpet.
Intern ångerhantering
Vi bearbeatar kunder som ångrat sitt abonnemang och undersöker anledningar till ånger och återkopplar feedback tillbaka till vår uppdragsgivare.


Vi ökar nåbarheten på ert adressmaterial
Vi använder oss av avancerad segmentering och komplexa system med utvecklade uppringningsmetoder för att komma i kontakt med så många av era kunder som möjligt.
Vi följer bransch-organisationens Kontaktas riktlinjer
Vi arbetar med en dialer konfigurerad med uppringningsinställningar som är godkända av Kontakta(tidigare SCCF).

Utvecklingen av individen
Vi har verktyg som främjar utvecklingen av individen. Vi arbetar aktivt med medlyssningar, coaching, projiceringar av resultat, utbildningsprogram & kvalitetsundersökningar.